Rektors tal (textad version) som visades i orienterinsevenemanget den 2.9.