Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan -kurssin luento "Eronteot" (luennoitsijoina Lena Näre & Elina Paju)