Tämä tallenne on tarkoitettu yliopiston opettajille Sisun käytön tueksi. Tallenteella käydään läpi suoritusten arviointi toteutuksen kautta. Tallenteella ei käsitellä Moodlessa, Examinariumissa tai muuten kuin Sisun toteutuksien kautta arvioitavia suorituksia.

0:21 Toteutukset ja arviointi Sisussa yleisesti
1:21 Toteutuksen avaaminen Opetukseni-sivun kautta
2:00 Tietojen massakirjaus useammalle osallistujalle kerrallaan
4:20 Osallistujalistan rajaus ja lajittelu
5:10 Arviointiperusteiden ja palautteenantotilaisuuden tietojen lisääminen
5:50 Arviointitietojen lisääminen yksi osallistuja kerrallaan
8:30 Arviointien vahvistaminen

#sisu #arviointi