Heinäveden kunnan osahankkeessa opittuja asioita (Uudistuvat elinvoimatajamat)