Valon kulku homogeenisessa aineessa ja rajapinnassa. Linnsit ja peilit. Taitekerroin ja taitesuhde. Kuvanmuodostus, Gaussin kuvausyhtälö. Ennustetyyppiset kokeet.