Selles videos räägitakse ümberehitustööde alguses lüpsiplatsil tehtud muudatustest. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille (Piimafarmide