Aiheesta keskustelevat professori Seppo Hentilä, professori Markku Kangaspuro sekä dosentti Katalin Miklossy.
Puheenjohtajana toimii professori Laura Kolbe.