Professori Keith Sawyerin luento käsittelee erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppijoiden luovalle ajattelulle ja käyttäytymiselle. Sawyerin tämän hetkinen tutkimus tähtää muutoksiin opettajankoulutuksessa, opetussuunnitelmissa ja arvioinnissa. Tutkimustulokset saattavat vaikuttaa myös siihen, millaisina instituutioina koulut nähdään sekä minkälaisia rajoja asetetaan perinteisten koulujen ja muiden oppimisympäristöjen esim. kirjastojen, museoiden, kotien, internetin ja mobiililaitteiden välille.

Muita videoita tässä sarjassa