Dosentti Jari Salminen: Yleissivistys murroksessa?
Professori Katariina Salmela-Aro: Koulu ja nuorten hyvinvointi
Tilaisuuden puheenjohtaja: Dosentti Hannele Cantell