Denna inspelning är avsedd för lärare vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen går man igenom funktioner med anknytning till studiehandledning, såsom granskning och kommentarer till studieplanen, granskning av tidslinje för studierna och meddelanden relaterade till handledning.

#sisu #handledning