Denna inspelning är avsedd för lärare som deltar i infotilläfället på 19.10.2021 och är en del av tillfället. I inspelningen visas hur du kan bedöma studenter genom kurser och tentamina i Sisu.

#sisu #bedomning