Webinaari Lajitietokeskuksen rakentamista työkaluista liito-oravan seurantaan osana Liito-orava-LIFE -hanketta.

Ohjelma:

Liito-oravaseurannan työkalut:
Verkkolomake
Liituri-sovellus
Aineistojen massatallennus

Lajitietokeskuksen Aineistopankki

Havaintohaku

Keskustelua