Jukka Lehtonen, kasvatussosiologian dosentti, vanhempi tutkija