Denna inspelning är avsedd för studerande vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen går man igenom utarbetandet av studieplanen.

Innehåll:
Skapandet av studieplanen 0:50
Redigeringen av studieplanen 3:03
Kursbroschyren 4:16
Användning av urvalshjälparen 5:26
Tilläggning av valfria studier 6:52
Tilläggning av tidigare genomfört studier 7:28
Fritt redigeringsläge 8:46
Allmänna funktioner 10:07

#sisu #studieplan