Metriikkaa yliopistolaisille -webinaarisarjan toisen osan teemana on julkaisumetriikan vastuullinen hyödyntäminen ja rankingit. Millaisia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia metriikan vastuulliseen käyttöön on ja miten suositusten kanssa toimitaan käytännössä? Lisäksi käsittelemme rankingeja. Miten tutkijoita vertaillaan? Mitä julkaisutietoa yliopistorankingeissa hyödynnetään? Kerromme myös millaisia julkaisuanalyysejä kirjaston metriikkaryhmältä voi tilata