Selles videos on näha somaatiliste rakkude arvu määramine nii üksikutel lehmadel kui ka tankipiimas ning tulemuste tõlgendamine. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").