Denna inspelning är avsedd för studerande vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen går man kort igenom skapandet och redigeringen av studieplanen.

#sisu #studieplan