10:00 Förmiddagens tema: Färdigheter för skogligt utlandsarbetenModerator prof. Markku Kanninen, HUnVälkommen, vr Jukka Kola, HUn10:10 Mål och möjligheter för skogsutbildning internationellt - nutbildningens uppbyggnadn10:50 Finland: Skogsutbildningens struktur och internationella komponenter,n11:30 Panel: Hur skall vi öka skogsbranschens attraktivitet i våra nländer och därmednelevtillströmningen?n13:30 Eftermiddagens tema: Att börja jobba internationellt - måste all nvår början vara svår?nModerator ordförande Björn Lundgren, KSLAn14:30 Panel: Det sviktande intresset (?) för utlandsjobb och vår nframtida konkurrenskraft inomnområdet skoglig know-how.n15:50 Sammanfattning - ledande skogsspecialist Jan Heino, Jord- och nskogsbruksministeriet

Muita videoita tässä sarjassa