Pohjois-Amerikan alueet ja kulttuurit -kurkistuskurssin lopputervehdys (Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori Rani-Henrik Andersson).