Om frågor kring människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande intresserar kan studier i pedagogik vara något för dig. I kandidatprogrammet i pedagogik kan du studera till klasslärare, till lärare inom småbarnspedagogik eller så kan du studera allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Varje studieinriktning är ett eget sökmål.

Se videon där kandidatprogrammets studerande berättar om studierna och studielivet. Se också kandidatprogrammets egna webbsidor. Du bildar en uppfattning om något intresserar just dig.