Dekaani Jouni Hirvonen kertoo kestävän farmasian ja lääkekehtyksen professuurista.