Medan journalister ofta arbetar under tidspress och förväntas förenkla, förkorta och förklara, kräver forskningen tid och reflektion. Det här skapar ofta missförstånd mellan aktörerna. Därför ordnade Svenska ärenden ett tvåspråkigt webbinarium kring temat.Siinä missä toimittajat tekevät töitä aikapaineen alla ja heidän odotetaan yksinkertaistavan, lyhentävän ja selittävän, vaatii tutkimus puolestaan aikaa ja pohdintaa. Svenska ärenden järjesti aiheeseen tarttuvan kaksikielisen webinaarin.