Denna inspelning är avsedd för handledare av studerande vid HU till stöd för användningen av Sisu.

Obs.! Endast textning är på svenska. Textningen är fast sättad i inspelningen och du kan inte justera den.

#sisu #handledning