Arvosanojen siirtäminen Moodlesta Sisuun, kun kurssialue on luotu Kurssisivun kautta.