Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käynnistää tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. \nATT-hanke määrittää kansallisen tahtotilan vuodelle 2017 ja edistää avointa tiedettä kolmella rintamalla: tutkimusjulkaisut, tutkimusdata ja menetelmät. Seminaarissa pureudutaan ajankohtaisiin asioihin tutustumalla esittelypisteisiin sekä seuraamalla kolmea paneelikeskustelua avoimeen tieteeseen liittyen.

Muita videoita tässä sarjassa