10:00 Förmiddagens tema: Färdigheter för skogligt utlandsarbete\nModerator prof. Markku Kanninen, HU\nVälkommen, vr Jukka Kola, HU\n10:10 Mål och möjligheter för skogsutbildning internationellt - \nutbildningens uppbyggnad\n10:50 Finland: Skogsutbildningens struktur och internationella komponenter,\n11:30 Panel: Hur skall vi öka skogsbranschens attraktivitet i våra \nländer och därmed\nelevtillströmningen?\n13:30 Eftermiddagens tema: Att börja jobba internationellt - måste all \nvår början vara svår?\nModerator ordförande Björn Lundgren, KSLA\n14:30 Panel: Det sviktande intresset (?) för utlandsjobb och vår \nframtida konkurrenskraft inom\nområdet skoglig know-how.\n15:50 Sammanfattning - ledande skogsspecialist Jan Heino, Jord- och \nskogsbruksministeriet

Muita videoita tässä sarjassa