Maku on aisti, jonka avulla muodostetaan kokonaisia elämäntyylejä. Maku yhdistää ja erottaa ihmisiä; sen avulla voi yhtä hyvin erottua massasta tai eliitistä kuin rakentaa kansallista identiteettiä. Valintaa makkarakastikkeen ja sushin välillä eivät siis sanele vain mieltymykset tai käytännöllisyys, vaan makuun liitetyt mielikuvat ja arvot. Myös varallisuus rajoittaa makuun liittyviä valintoja. Makua käsittelevässä keskustelutilaisuudessa pohditaan maun sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Miten elämäntyylit ja -tavat näkyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja mitä ne kertovat luokkarakenteista? Onko ”suomalainen maku” myytti, joka peittää alleen yhteiskunnalliset erot ja eriarvoisuuden? Millaisia kulttuurisia kamppailuja hyvänä tai huonona pidettyyn makuun liittyy?

Keskustelijoina toimivat psykoterapeutti ja kirjailija Katriina Järvinen sekä akatemiatutkija Semi Purhonen (Tampereen yliopisto), puheenjohtajana yliopistotutkija Hanna Ylöstalo (Tutkijakollegium).

Muita videoita tässä sarjassa