Associate professor Janne Lundén talks about Risk management in food safety. Moderated by Anna-Riia Holmström.

Muita videoita tässä sarjassa