Viitteiden ja lähdeluettelon lisääminen tekstiin RefWorks Citation Managerin avulla

RefWorks, viitteidenhallinta, viitteidenhallintaohjelmat