Mat 1.0 Forskningsprojekt från idé till verklighet
Hur ser forskningsarbetet ut inom livsmedelsvetenskapen? Från idé till praktik – genomföra ett forskningsprojekt