Selles videos räägitakse nii kinnislehmade sektsioonist ja poegimisalast kui ka mullikate kasvatamisest ning vasikatest. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille (Piimafarmide