På den här videon reflekterar vi kring hur studierna är kopplade till karriären, vad karriär och karriärplanering betyder, och vad betyder det att utvecklas till expert.