Tallenne sisältää:
* Miltä edistymisen seuranta näyttää opiskelijoille (2:00)
* Opettajan raportit, joilla voi seurata opiskelijan edistymistä: Edistymisen seuranta -lohko: Yleiskatsaus opiskelijoista & Toimintovalikko > Lisää > Raportit > Aktiviteettien suoriitus (7:00 ja 35:20)
* Miten edistymisen seuranta laitetaan päälle kurssialueelle: Toimintovalikko > Kurssin asetukset > Edistymisen seuranta (10: 35)
* Miten opettaja määrittelee edistymisen seurannan Moodlen sisältöihin (asetukset > Edistymisen seuranta)(11.55)
** Esimerkit: linkki (12:30), keskustelu (15:20), tehtävä (20:00) ja sivu (28:05)
* Miten lisätään Edistymisen seuranta -lohko (31:15)
* Edistymisen seuranta -lohko muokkaaminen (31:53)
* Lohkon siirtäminen (34:57)
* Miten estän opiskelijaa pääsemään eteenpäin kurssilla ennen kuin edellinen tehtävä on tehty: edistymisen seuranta ja rajoita pääsy: aktiviteetin suoritus (36:12)
* Miten muokataan useamman sisällön edistymisen seurannan asetuksia: Toimintovalikko > Kurssin suoritus: Aktiviteettien oletusasetukset & Useiden aktiviteettien muokkaus (45:00)