Examinarium är ett elektroniskt tentamenssystem där studerande kan göra en tentamen som läraren på förhand har gjort i systemet vid en tidpunkt de själva önskar.

Läs instruktionerna för studerande: https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/att-tenta-i-examinarium-tentakvariet