Utskrift på universitetet

Studerande vid Helsingfors universitet kan skriva ut med Unigrafias utskriftstjänst. Universitetet har Canon-multifunktionsskrivare som de studerande kan använda. Utskriftstjänsten Print in City är främst avsedd för bibliotekskunder som inte har universitetets användarnamn.

Muita videoita tässä sarjassa