Denna inspelning är avsedd för lärare vid universitetet till stöd för användningen av Sisu. I inspelningen visas hur du kan importera bedömningsuppgifter till Sisu via en csv-fil med hjälp av Sisu-konverterare, som du kan ladda ner från Instruktioner för undervisning.

Import av bedömningsuppgifter med hjälp av en csv-fil (dvs. Excel-fil) hjälper underlätta bedömningen när du har ett stort antal studenter.

#sisu #bedömning