Tämä tallenne on tarkoitettu yliopiston opettajille Sisun käytön tueksi. Tallenteella käydään lyhyesti läpi suoritusten arviointi toteutuksen kautta, minkä on tarkoitus antaa käsitys arvioinnin tekemisestä yleisimmissä tapauksissa.

#sisu #arviointi