Edistymisen seuranta -lohkon avulla
* opiskelija pystyy paremmin seuraamaan etenemistään kurssilla.
* opettaja pystyy paremmin seuraamaan opiskelijoiden etenemistä kurssilla.