Suomessa puhutaan saamelaiskielistä kolmea: pohjoissaamea, koltansaamea ja inarinsaamea. Inarinsaame on kuitenkin ainoa kieli, jota puhutaan pelkästään Suomessa, lähinnä Inarin kunnan alueella. Inarinsaamelaisia on tällä hetkellä noin 350henkeä. Kieli on pitkään ollut vakavasti uhanalainen.

Muita videoita tässä sarjassa