Siin näeme, kuidas mõõdetakse nii lehma kui ka vasika kehatemperatuuri ja kuidas saadud tulemusi tõlgendada. Selle video tegemist aitas rahastada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse läbi projekti Työtavoilla tulosta maitotiloille ("Piimafarmide tulemusi parandavad töömeetodid").