Tämä tallenne on tarkoitettu Helsingin yliopiston työntekijöille Optimen käytön tueksi. Tallenteella käydään läpi OptimePortalin (https://optime.helsinki.fi) kalenterinäkymän ominaisuuksia ja kalenterin jakamista.

Helpdeskin ohjeet kalenterin liittämiseksi Outlook-kalenteriin löytyvät sivulta Kalentereiden synkronointi: https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/kalentereiden-synkronointi#liittaminen

Kattavat kirjalliset ohjeet kalenterin käyttöön löytyvät Flamma-sivulta Tilavaraus- ja opetuskalenterit Optimessa: https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tilat/tilavaraus-ja-opetuskalenterit-optimessa