Itseohjautuvuus parantaa työtyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta ja motivaatiota ja siten edistää koko organisaation tehokkuutta ja jatkuvaa kehitystä. Itseohjautuvuus voi tarkoittaa esimerkiksi päätöksenteon delegoimista tiimien ja asiantuntijoiden tasolle, jolloin päivittäinen johtaminen muuttuu kontrolloinnista ja seurannasta tiimien tukemiseen.

HY Lean Leader-killan itseohjautuvuus –teematilaisuus on perjantaina 23.4 klo 9-11. Tapahtuman vierailija on Merja Soosalu (henkilöstojohtaja, Järvenpään kaupunki), joka on tarttunut julkishallinnon itseohjautuvuushaasteeseen: "Työyhteisön itseohjautuvuus keksittiin 2000-luvulla yksityisen sektorin it-firmoissa, joissa työtä tehdään toimeksiannoista ja usein asiakkaan luona. Itseohjautuvuuden tuominen kuntien monimutkaiseen ja perinteisesti hierarkiseen organisaatiorakenteeseen onkin sitä vastoin haaste. On todella mielenkiintoista toteuttaa tätä julkisella sektorilla."

Tule mukaan keskustelemaan Soosalun alustuksen pohjalta itseohjautuvuudesta ja mitä se meidän yliopistossamme tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuden päättää paneeli, jossa henkilöstöjohtajamme Tiia Tuomi liittyy kollegansa Soosalun seuraan ja vastaa yleisössä heränneisiin kysymyksiin.

Ohjelma:
9-9:30 Merja Soosalun alustus aiheesta itseohjautuvuus
9:30-10 Paneeli: Merja Soosalu ja Tiia Tuomi vastaavat yleisön kysymyksiin
10-10:10 (Tauko 10 min)
10:10-10:35 Pienryhmäkeskustelu paneelin herättämistä ajatuksista
10:35-10:50 Ryhmäkeskustelujen yhteenveto