Kysynnän hintajousto, hinnoittelu ja kokonaistulot. Kysynnän hintajoustoon vaikuttavia tekijöitä

Muita videoita tässä sarjassa