Aiheena: kysynnän ja tarjonnan hintajoustot sekä ristojousto