Algoritmeja käytetään EU:ssa jo monin tavoin päätöksenteon apuna. Suomessa tekoäly on laitettu muun muassa ennustamaan, onko nuori syrjäytymisvaarassa. Mitä haasteita tulee vastaan, kun koneelle annetaan valta pisteyttää ihmisiä ja päättää esimerkiksi vakuutuksista ja Kela-korvauksista? Miten saadaan algoritmien pohjalla olevasta datasta reilua ja oikeudenmukaista ja päätösten perusteista läpinäkyviä?
Tapahtumassa tutkijat keskustelevat siitä, miten tietokoneavusteinen päätöksenteko vaikuttaa elämäämme nyt ja tulevaisuudessa. Mukana ovat Minna Ruckenstein, Jenni Hakkarainen ja Teemu Roos. Keskustelua vetää Jari Hanska.
Tapahtuma on osa Smart as HEL -ohjelmasarjaa, jossa tutkitaan kiihtyvän digitalisaation ja ihmisen osaamisen rajapintoja.

Muita videoita tässä sarjassa