Dosentti Anna Rotkirch: Suku, kulttuuri ja yhteiskunta
Dosentti Mikko Salasuo: Nuorten elämä
Puheenjohtaja: HuK Katri Korolainen-Virkajärvi