Enheten för internationellt utbildningssamarbete presenterar sig själva