kuvaajan piirtäminen ja suoran sovittaminen Pythonilla