Arvointien siirto Moodlesta sisuun ja Sisu-synkronoidun Moodle-alueen tilaaminen kurssisivujen kautta.