Ensimmäinen lyhyt luento, enimmäkseen tylsää kurssin suorittamiseen liittyvää asiaa, tosin myös katsaus kurssin sisältöön.